Menu
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Δελτία Τύπου

Έγκριση Ελεγκτικού Συνεδρίου

Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την υπ΄ αριθμόν 3800/2014 απόφαση της 7ης Νοεμβρίου 2014 του VI Τμήματος έκανε δεκτή την αίτηση του ΤΑΙΠΕΔ να ανακληθεί η υπ’ αριθμόν 197/2014 Πράξη του Ζ’ Κλιμακίου και να επιτραπεί η υπογραφή της σύμβασης πώλησης του 100% των μετοχών της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.». Με την απόφαση αυτή ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο των προβλεπομένων εγκρίσεων για τη δρομολόγηση του μεγαλύτερου σύγχρονου ιδιωτικού αναπτυξιακού έργου στην Ελλάδα, συνολικής επένδυσης ύψους 8 δισ. ευρώ.

Η εταιρεία Lamda Development S.A. και το επενδυτικό σχήμα Global Investment Group που υποστηρίζει το έργο υπογραμμίζουν την καθοριστική σημασία που αυτό θα έχει στην αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδος και επισημαίνουν ειδικότερα τα εξής:

1. Η επένδυση προβλέπει την ανάπτυξη οικιστικών ζωνών, ξενοδοχείων, εμπορικών κέντρων, θεματικών πάρκων, μουσείων, υπαίθριων πολιτιστικών χώρων, κέντρων υγείας και ευεξίας, χώρων αθλητισμού και αναψυχής, τη δημιουργία ενός σύγχρονου επιχειρηματικού, εκπαιδευτικού, ερευνητικού κόμβου καθώς και την πλήρη αναβάθμιση της υπάρχουσας μαρίνας και του παραλιακού μετώπου. Δημιουργείται έτσι μια πρωτοποριακή μητροπολιτική ανάπτυξη που θα επαναπροσδιορίσει την Αθήνα και τη χώρα τόσο ως τουριστικούς πόλους όσο και ως επιχειρηματικούς, πολιτιστικούς και επενδυτικούς προορισμούς.

2. Η επένδυση συνδυάζεται με τη περιβαλλοντική αναβάθμιση της Αττικής μέσω της δημιουργίας ενός από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως και του μεγαλύτερου στην Ελλάδα Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής, έκτασης 2.000.000 τ.μ., με ελεύθερη πρόσβαση για όλους.

3. Με το έργο αυτό, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη σύγχρονη επένδυση αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, ενισχύεται η αξιοπιστία της χώρας μας ως ασφαλής επενδυτικός προορισμός για μακροπρόθεσμους και στρατηγικούς επενδυτές.

4. Το έργο θα συμβάλει κατά 2% στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της χώρας (Πηγή: ΙΟΒΕ). Πρόκειται για παραγωγή νέου εθνικού πλούτου, που θα προέλθει από όλους τους κλάδους των ελληνικών επιχειρήσεων, ως συνέπεια της αναζωογόνησης του παραγωγικού δυναμικού της χώρας και της δημιουργίας νέων επενδύσεων.

5. Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ, με την κατασκευή και λειτουργία του έργου θα ενισχυθεί η απασχόληση, κυρίως στην περιοχή της Αττικής, με τη δημιουργία κατά προσέγγιση 70.000 νέων θέσεων εργασίας την περίοδο 2014-2031. Το μεγαλύτερο μέρος των δημιουργούμενων θέσεων εργασίας κατά την κατασκευαστική περίοδο είναι προφανές ότι αφορά σε εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό καθώς και προσωπικό τεχνικής κατεύθυνσης, χώρους τους οποίους πρωτίστως έχει επηρεάσει η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση.

6. Το έργο θα συμβάλει καθοριστικά στην εθνική προσπάθεια για τη δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων μέσω προβλεπόμενων εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο (Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., φόρος εισοδήματος κ.λπ.) της τάξεως των 2 δισ. ευρώ ετησίως κατά την περίοδο λειτουργίας του έργου.

7. Με το έργο ενδυναμώνεται η θέση της Ελλάδας και ειδικότερα της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας, ως παγκόσμιου τουριστικού προορισμού, μέσω της προσέλκυσης 1.000.000 επιπλέον τουριστών ετησίως.

Νομική Σημείωση

Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας του Ελληνικού υπόκεινται σε περιοδικές ανανεώσεις και αλλαγές. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα δεν έχουν σκοπό να υποκαταστήσουν τις σχετικές επίσημες πηγές.

Γενικά

Η χρήση αυτού του site υποδηλώνει συμφωνία με τους όρους χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους αυτούς προτού χρησιμοποιήσετε το site. Η LAMDA Development διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους χρήσης.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Κάθε υλικό, εμπορικό σήμα ή λοιπή πνευματική ιδιοκτησία του παρόντος site αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της LAMDA Development ή των θυγατρικών της εταιρειών και υπάγεται στη σχετική νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του για προσωπική χρήση, η μετατροπή / αντιγραφή / ενοικίαση / δανεισμός / μετάδοση και εκπομπή του χωρίς σχετική άδεια. Υλικό από το παρόν site δεν επιτρέπεται να πωληθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο για κερδοσκοπικούς λόγους.

Προστασία Προσωπικών Στοιχείων

Η LAMDA Development δεν πωλεί, ενοικιάζει, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο παραχωρεί προσωπικά στοιχεία που υποβάλλονται οικειοθελώς από τους επισκέπτες τού site μας προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Ως τέτοια στοιχεία εννοούμε το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και fax, καθώς και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address).

Η LAMDA Development κάνει χρήση απρόσωπων στατιστικών δεδομένων (τύπο browser, γεωγραφική τοποθεσία, ηλικία, φύλο) με σκοπό να βελτιώνουμε συνεχώς το site μας, αλλά και γενικότερα για να γνωρίσουμε καλύτερα τους επισκέπτες του site μας. Η LAMDA Development δεν πρόκειται να κοινοποιήσει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτο μέρος. Τα δεδομένα αυτά δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για ανεπιθύμητη επικοινωνία, παρά μόνο εφόσον έχουμε την άδειά σας.

Πληροφορίες από παιδιά

Συνιστούμε σε παιδιά και νέους ηλικίας κάτω των 16 ετών να εξασφαλίζουν την άδεια των γονέων τους προτού αποστείλουν προσωπικά τους στοιχεία στο web site της LAMDA Development.

Σύνδεσμοι με άλλα sites

Οι σύνδεσμοι (links) που βρίσκονται στο site της LAMDA Development πιθανόν να σας μεταφέρουν εκτός του δικτύου της LAMDA Development. Στην περίπτωση αυτή, η LAMDA Development δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία, καθώς και για τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στα sites αυτά.