Menu
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΑ ΟΦΕΛΗ Η ανάπτυξη του Ελληνικού θα επιφέρει σημαντικά οφέλη τόσο για την πόλη της Αθήνας, όσο και για τη χώρα ευρύτερα, σε μια σειρά αξόνων όπως είναι το Περιβάλλον, η Κοινωνία και η Οικονομία.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

PERIBALLON

 

Οι αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και η εφαρμογή προτύπων περιβαλλοντικής πιστοποίησης των έργων και εγκαταστάσεων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά, αποτελούν βασικά κριτήρια για το σχεδιασμό των έργων. Ειδικότερα, πρόκειται για μία πρότυπη αστική ανάπλαση με πολύ χαμηλό μέσο συντελεστή δόμησης, μικρότερο του 0,5, συντελεστή κάλυψης μικρότερο του 30% και εισφορά σε γη. Μια πολεοδόμηση, δηλαδή, πολύ πιο ήπια όχι μόνο από τη συνηθισμένη στους όμορους δήμους και στην Αττική, αλλά και σε συμφωνία με τα καλύτερα πρότυπα παγκοσμίως.

Η δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου, ενός από τα μεγαλύτερα πάρκα του κόσμου, μοναδικού λόγω της γειτνίασής του με τη θάλασσα, αποτελεί κεντρικό στοιχείο της ανάπτυξης. Το Μητροπολιτικό Πάρκο εκτάσεως 2.000.000 τ.μ. (2.000 στρέμματα) θα είναι μεγαλύτερο από το Hyde Park του Λονδίνου (1.420 στρέμματα) και σημαντικά μεγαλύτερο από άλλα ελληνικά πάρκα όπως, για παράδειγμα, τον Εθνικό Κήπο (160 στρέμματα), το Πεδίο του Άρεως (270 στρέμματα), το Κτήμα Συγγρού (950 στρέμματα) και το Πάρκο Τρίτση (1.000 στρέμματα). Η έκταση θα χαρακτηρίζεται από βλάστηση, που αναδεικνύει το μεσογειακό κλίμα και τη χλωρίδα της Αττικής.

Με την ανάπτυξη και την υλοποίηση του Μητροπολιτικού Πάρκου, ενός χώρου ανοιχτού στο κοινό και χωρίς περιορισμούς στην πρόσβαση των πολιτών, αναμένονται σημαντικά οφέλη, τόσο περιβαλλοντικά (π.χ. βελτίωση μικροκλίματος περιοχής) όσο και κοινωνικά (γνωριμία του επισκέπτη, κατοίκου, εργαζόμενου, οικογενειάρχη, με μία νέα εμπειρία ζωής που συμπεριλαμβάνει τον αθλητισμό, την αναψυχή και την ευεξία, τη διασκέδαση, τον πολιτισμό, τον αγροτουρισμό, διαδρομές περιπάτου, ποδηλατοδρόμους, κ.λ.π. μέσα στο πάρκο).

Επιπλέον, η αναβάθμιση και αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου και η σύνδεση της πόλης με τη θάλασσα αποτελούν επίσης, σημαντικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό στόχο του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης.

Τέλος, βασικές προϋποθέσεις του έργου είναι ο σεβασμός στο ευρύτερο περιβάλλον, στο φυσικό τοπίο, στο κλίμα και στην πολιτισμική κληρονομιά του τόπου, μέσω π.χ. της ανάδειξης και προστασίας των αρχαιολογικών χώρων, της διατήρησης – αναπαλαίωσης κτιρίων ιστορικής σημασίας, της αξιοποίησης / μετασκευής μέρους των ολυμπιακών εγκαταστάσεων και της σωστής διαχείρισης όμβριων και υπόγειων υδάτων.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

KOINONIA

 

Η ανάπτυξη του Ελληνικού θα επιφέρει σημαντικά και μετρήσιμα οφέλη για την ελληνική κοινωνία σε πολλά επίπεδα.

Όντας μια πρότυπη / παραδειγματική αστική ανάπτυξη προσφέρει τη σημαντική δυνατότητα για μια σύγχρονη πολεοδόμηση εντός του αστικού ιστού, με σωστό και στρατηγικό σχεδιασμό των χρήσεων γης και κατάλληλη κατανομή δημόσιων και κοινωφελών χώρων για την εξυπηρέτηση των κατοίκων.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η ένταξη στο Σχέδιο Γενικής Διάταξης (Master Plan) σημαντικών εκτάσεων για κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις (π.χ. παιδικοί σταθμοί, εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διοικητικές εγκαταστάσεις, πολιτισμικοί χώροι, εγκαταστάσεις πρόνοιας/υγείας) όχι μόνο για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού της ανάπτυξης, αλλά και για τους κατοίκους των όμορων περιοχών ή/και άλλων περιοχών του λεκανοπεδίου.
Θα υλοποιηθούν επιπλέον, με επιβάρυνση του Επενδυτή σημαντικά έργα υποδομών, εκτιμώμενου προϋπολογισμού €1,5 δις, τα οποία και επαυξάνουν το οικονομικό όφελος του Έργου. Ενδεικτικά αναφέρονται: κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου και όλων των κοινόχρηστων ανοικτών, πράσινων και ελεύθερων χώρων και όλων των συγκοινωνιακών υποδομών, η υπογειοποίηση τμήματος της Λεωφόρου Ποσειδώνος, η υλοποίηση των εγκαταστάσεων και δικτύων κοινής ωφέλειας, έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, σημαντικά λιμενικά έργα για την αναβάθμιση του παράκτιου μετώπου και τη δημιουργία ελεύθερης παραλίας 1χλμ., αντιπλημμυρική προστασία της έκτασης μέσω των έργων διευθέτησης των υδατορεμάτων, δημιουργία πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων μήκους 50 χιλιομέτρων και συνδεσιμότητά τους με τα υφιστάμενα και νέα μέσα σταθερής τροχιάς, η υλοποίηση αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων, η αναπαλαίωση και λειτουργία των διατηρητέων κτιρίων κ.α.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

OIKONOMIA

 

ΑΜΕΣΑ ΟΦΕΛΗ

 1. Καταβολή στο Δημόσιο € 915 εκατ. σε δόσεις σε διάρκεια 10 ετών, εκ των οποίων η πρώτη δόση είναι €300 εκατ., για την απόκτηση του 100% των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και την εκμετάλλευση της περιοχής για 99 χρόνια.
 2. Επενδυτικές υποχρεώσεις αξίας €4,6 δις σε βάθος 15ετίας.
 3. Απόδοση στο Ελληνικό Δημόσιο του 30% των καθαρών κερδών, πλέον μιας ελάχιστης απόδοσης για τα 99 χρόνια της διάρκειας της σύμβασης.
 4. Έσοδα από τον επικείμενο διαγωνισμό αδειοδότησης του καζίνο, καθώς και από τους φόρους παιγνίων σε ετήσια βάση.
 5. Έσοδα για το ελληνικό δημόσιο κατά την 25ετή επενδυτική δραστηριότητα του έργου (κατασκευή & λειτουργία), που υπολογίζονται σε σύνολο φόρων (εισοδήματος, εταιρικών, ασφαλιστικές εισφορές, φόροι ακινήτων, ΦΠΑ) πάνω από €14 δις (μελέτη ΙΟΒΕ)
 6. Υλοποίηση έργων υποδομής ενδεικτικού προϋπολογισμού έως €1,5 δις και ανάληψη από τον Επενδυτή της ευθύνης συντήρησης και ασφάλειας του Μητροπολιτικού Πάρκου, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.

ΕΜΜΕΣΑ ΟΦΕΛΗ

 1. Την αναμενόμενη συμβολή του έργου στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της χώρας, που θα είναι της τάξης του 2,4% (μελέτη ΙΟΒΕ). Πρόκειται για παραγωγή νέου εθνικού πλούτου, που θα προέλθει από όλους τους κλάδους των ελληνικών επιχειρήσεων, ως συνέπεια της αναζωογόνησης ανενεργού παραγωγικού δυναμικού και δημιουργίας νέων επενδύσεων, ενισχύοντας τους αναπτυξιακούς ρυθμούς ανόδου της ελληνικής οικονομίας.
 2. Σε ετήσια βάση καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του Έργου θα συντηρούνται περίπου 10.000 θέσεις εργασίας, ενώ μετά το πέρας της κατασκευής και κατά τη λειτουργία του, θα συντηρούνται περίπου 75.000 θέσεις με προοπτική μόνιμης διατήρησης τους.
  Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις της επένδυσης σε ζώνες επιρροής, οι θέσεις εργασίας αναμένεται να ξεπεράσουν συνολικά τις 100.000 (μελέτη ΙΟΒΕ).
 3. Αναβάθμιση της χώρας ως ελκυστικό και ασφαλή προορισμό άμεσων ξένων επενδύσεων.
 4. Δημιουργία υπεραξίας της ακίνητης περιουσίας των όμορων δήμων και αναβάθμιση της ευρύτερη νότιας ζώνης της Αθήνας, συνδυαστικά με τα υπόλοιπα μεγάλα έργα ανάπτυξης, που συντελούνται στην ευρύτερη περιοχή.
 5. Τα παράπλευρα οφέλη σε τομείς, στους οποίους η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όπως ενδεικτικά:
  • Τουρισμό
  • Τεχνολογία
  • Υγεία
  • Υπηρεσίες

Επιπλέον, το Έργο αναμένεται να προβάλει διεθνώς την Ελλάδα ως τόπο διεθνούς επενδυτικής δραστηριότητας.

Συνοψίζοντας, η οικονομία της Ελλάδος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από έσοδα από τον τουρισμό, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί και η σημασία της διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, ώστε να δημιουργηθούν επιπλέον οφέλη στην οικονομία από τομείς, όπου η Ελλάδα και ιδιαίτερα η Αθήνα, εμφανίζει σημαντικές προοπτικές, οι οποίες δεν έχουν διερευνηθεί έως σήμερα στον απαιτούμενο βαθμό. Οι τομείς αυτοί απαιτούν νέα και καινοτόμα έργα, αναγνωρίζοντας τις τάσεις που μπορούν να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα και κατ’ επέκταση για την Αθήνα. Το Ελληνικό προσφέρει την ευκαιρία να αναβαθμίσει την εικόνα της Αθήνας, εκεί όπου όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελλάδας συναντώνται σε ένα μέρος, που συνδυάζει ένα μοναδικό Μητροπολιτικό Πάρκο με ένα παραλιακό μέτωπο παγκόσμιας εμβέλειας.

Νομική Σημείωση

Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας του Ελληνικού υπόκεινται σε περιοδικές ανανεώσεις και αλλαγές. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα δεν έχουν σκοπό να υποκαταστήσουν τις σχετικές επίσημες πηγές.

Γενικά

Η χρήση αυτού του site υποδηλώνει συμφωνία με τους όρους χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους αυτούς προτού χρησιμοποιήσετε το site. Η LAMDA Development διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους χρήσης.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Κάθε υλικό, εμπορικό σήμα ή λοιπή πνευματική ιδιοκτησία του παρόντος site αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της LAMDA Development ή των θυγατρικών της εταιρειών και υπάγεται στη σχετική νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του για προσωπική χρήση, η μετατροπή / αντιγραφή / ενοικίαση / δανεισμός / μετάδοση και εκπομπή του χωρίς σχετική άδεια. Υλικό από το παρόν site δεν επιτρέπεται να πωληθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο για κερδοσκοπικούς λόγους.

Προστασία Προσωπικών Στοιχείων

Η LAMDA Development δεν πωλεί, ενοικιάζει, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο παραχωρεί προσωπικά στοιχεία που υποβάλλονται οικειοθελώς από τους επισκέπτες τού site μας προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Ως τέτοια στοιχεία εννοούμε το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και fax, καθώς και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address).

Η LAMDA Development κάνει χρήση απρόσωπων στατιστικών δεδομένων (τύπο browser, γεωγραφική τοποθεσία, ηλικία, φύλο) με σκοπό να βελτιώνουμε συνεχώς το site μας, αλλά και γενικότερα για να γνωρίσουμε καλύτερα τους επισκέπτες του site μας. Η LAMDA Development δεν πρόκειται να κοινοποιήσει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτο μέρος. Τα δεδομένα αυτά δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για ανεπιθύμητη επικοινωνία, παρά μόνο εφόσον έχουμε την άδειά σας.

Πληροφορίες από παιδιά

Συνιστούμε σε παιδιά και νέους ηλικίας κάτω των 16 ετών να εξασφαλίζουν την άδεια των γονέων τους προτού αποστείλουν προσωπικά τους στοιχεία στο web site της LAMDA Development.

Σύνδεσμοι με άλλα sites

Οι σύνδεσμοι (links) που βρίσκονται στο site της LAMDA Development πιθανόν να σας μεταφέρουν εκτός του δικτύου της LAMDA Development. Στην περίπτωση αυτή, η LAMDA Development δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία, καθώς και για τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στα sites αυτά.